Home

Fördjupningskurser juristprogrammet

Specialkurser är fördjupningskurser på avancerad nivå som läses under de sista terminerna på juristprogrammet. Foto: Andrey Popov / Mostphotos Juridiska institutionens specialkursutbud omfattar omkring 25 kurser per termin och ger studenterna på juristprogrammet tillfälle till fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnesområden Juristprogrammet. Ansökan och behörighet. Ny student på juristprogrammet. Terminer och kurser. Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram

Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Det ges kurser på avancerad nivå, valfria fördjupningskurser, inom de juridiska ämnena och du har möjlighet att läsa kurser på svenska eller engelska Du som läser på juristprogrammet kan söka någon av våra valfria fördjupningskurser efter terminskurserna. Den ena av dessa ska vara en terminslång kurs om 30 hp. Den andra kursen ska omfatta 15 hp. Inom programmet ingår också kursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp samt ett examensarbete om 30 hp

Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder dig som student en utbildning av hög kvalitet. Programmet är på 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Juridik, Universitets- & högskoleutbildning i Sverige. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Juristprogrammet leder till en juristexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Juristexamen ger behörighet att arbeta som domare, åklagare och advokat. Förutom dessa traditionella yrken kan du arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete, inom privata näringslivet eller med offentlig förvaltning inom till exempel kommuner och departement Sen anmälan till obligatoriska kurser inom juristprogrammet. Om du som är juristprogramstudent har glömt att anmäla vilka obligatoriska kurser på termin 2-7 som du ska läsa höstterminen 2021 har du en ny chans att göra det i juli. 2021-04-16. Matnyttigt i lunchtid - inspiration varje onsdag

Fördjupningskurser juristprogrammet uppsala ht 17. Du som läser på juristprogrammet kan söka någon av våra valfria fördjupningskurser efter terminskurserna. Den ena av dessa ska vara en terminslång kurs om 30 hp. Den andra kursen ska omfatta 15 hp. Inom programmet ingår också kursen Rättshistoria och allmän rättslära,. Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp Kursen ges både höst- och vårtermin. Observera behörighetskravet för examensarbetet! 3-22: ORU-V3356: Observera att Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp enbart ges höstterminer! Valbara kurser Vecka Anm.kod Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå Juristprogrammet; Undervisning under HT21. Med anledning av rådande situation har Juridiska institutionen sammanställt vad som gäller för undervisning och examination under höstterminens A-period 2021. Se vad som gäller för din kurs. Undervisning under VT21 Fördjupningskurserna bygger vidare på grundnivån. Syftet med kurserna är att skapa möjlighet till fördjupade studier i juridiska ämnesområden på avancerad nivå. Fördjupningskurserna syftar vidare till att utveckla (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng / Master of Laws, 270 credit

Specialkurser - Juridiska institutione

Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig juridisk kommunikation Juristprogrammet leder till juristexamen, Den andra nivån (avancerad nivå) består av valfria fördjupningskurser 45 högskolepoäng, en teoretisk fördjupningskurs 15 högskolepoäng samt ett examensarbete om 30 högskolepoäng (med eller utan praktik) Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp. Upplägg. Programmet består av en Den avancerade nivån på termin 7-9 består av kursen Rättshistoria och allmän rättslära,15 hp, valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp) samt ett Examensarbete om 30 hp

 1. er) och som leder till juristexamen. Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning
 2. Juristprogrammet förbereder för yrken där juristexamen är ett behörighetskrav, som t.ex. domare, åklagare och advokat. Utbildningen ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom t.ex. banker, försäkringsbolag, privata företag, statliga och kommunala myndigheter samt andra organisationer
 3. Välkommen till Handelshögskolan! Här hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och därmed en av drygt 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade
 4. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet med grundnivån är att du ska få en överblick över rättssystemet och få teoretiska redskap. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman
 5. er, vilket innebär att utbildningen är 4,5 år lång. De första sex ter
 6. a studier vid juristprogrammet har jag periodvis läst handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan. Hösten 2020 skrev jag

Terminer och kurser - jur

Juristprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Ansökan och behörigheter - Juridiska fakulteten - Uppsala

 1. er (man läser 2 ter
 2. Du kommer att träffa många lärare som arbetar praktiskt vid sidan av undervisningen. Inget annat juristprogram i Sverige har lika många fördjupningskurser inom juristprogrammet som vi. Dessa kurser ger dig chansen att i slutet av juristutbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig
 3. 7 krävs att studenten har följt undervisningen och fullgjort de obligatoriska momenten i föregående kurser och erhållit godkänd exa
 4. jur.kand. examen vid Stockholms universitet 2011. En del av
 5. skurser och fördjupningskurser inom juristprogrammet, gäller att du vid kursstarten måste ha fullgjort obligatoriet på alla föregående kurser och du måste ha godkänt betyg i alla ter
 6. 7-8 fördjupningskurser och/eller utlandsstudier Ter
 7. Vilka fördjupningskurser tycker ni att jag ska välja om jag vill arbeta hos er? Swartling genom en av byråns partners, erbjuder ett stipendium om 10.000 kronor till en person som studerar på Juristprogrammet och som kommer från en icke-akademisk familj

Studieutskottet Verksamhet Studieutskottet bedriver den studiebevakande och studieförbättrande delen av Juridiska föreningens verksamhet. Detta innebär att det är till Studieutskottet du kan vända dig med alla problem och funderingar som rör juristutbildningen. Studieutskottets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar. Jag hatar juristprogrammet när jag ska tentaplugga, men annars tycker jag att det är det roligaste jag gjort. Det kan framstå som oändligt tråkigt för den som inte är insatt, men som med allt annat så blir det roligt när en behärskar ämnet. Om du är inne på MR-frågor är juristprogrammet typ den bästa starten enligt min uppfattning Redan från termin 6 på juristprogrammet visste jag att jag ville jobba med skatterätt och jag var övertygad om att jag skulle börja på revisionsbyrå efter examen 2016. Jag valde fördjupningskurser därefter, gjorde praktik på två revisionsbyråer inom Big 4 och skrev examensuppsats inom skatterätt. Trots.. 30 hp fördjupningskurser med tematisk koppling till examensarbetet. Med tematisk koppling avses i och för sig inte att kurserna skall vara inom samma juridiska ämne som examensarbetet, men flertalet studenter väljer 30 hp fördjupningskurser (två kurser) eller mer inom ett och samma ämnesområde. D

på juristprogrammet som består av 18 obligatoriska kurser och ett urval av ca 50 valbara fördjupningskurser (specialkurser). Antalet sökande till juristprogrammet i Stockholm var även 2018 högst bland samtliga utbildningar i landet: 4 702 sökande till VT 2018 oc Simon Sandequist påbörjar under hösten sista terminen på juristprogrammet och kombinerar detta med praktik här på Glimstedts Göteborgskontor. Simon har upplevt bolagsrätt och kapitalmarknadsrätt som särskilt intressanta under utbildningen, vilket också återspeglas i hans val av fördjupningskurser och kommande examensarbete Om jag klarar min tenta på fredag är jag klar med termin 5 (och termin 6 klarade jag i våras) och har bara fördjupningskurser 60hp och uppsats kvar :) Fråga på om det är något du undrar över utbildningen eller gu. Om du var så ambitiös att du hade 21.5 kommer juristprogrammet inte bli några problem för dig Normal Studietakt. 100% Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Juristprogrammet 270.0hp vid Stockholms universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:7,7% Betyg:20.0 Högskoleprov:1.3 62% Kvinno Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA Som fördjupningskurser på juristprogrammet (termin 7-8) kan du välja en sammanhållen masterinriktning som omfattar det första året inom.

Juristprogrammet Göteborgs universite

Vanliga frågor - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

Klar med juristprogrammet. Efter att ha läst fördjupningskurserna Kommersiell avtals- och processrätt och Kommersiell kontrakträtt kändes det naturligt att skriva mitt examensarbete i civilrätt med inriktning på kommersiella avtalsförhållanden Juristprogrammet omfattar totalt 270 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 4 ½ års heltidsstudier. De första fördjupningskurserna med kurser vid andra svenska eller utländska lärosäten. Minst 15 hp ska dock avse rättsvetenskap på avancerad nivå Öppnar 2 augusti kl. 00.05; Stänger 8 augusti kl. 23.55 Sista dag för anmälan: 19 juli (se mejladress nedan). Ytan öppnas i sin helhet vid bestämd tidpunkt - det är endast underkända eller icke tidigare inlämnade uppgifter som lämnas in vid detta tillfället.Vid oklarheter kontaktas kursadministration för specifik kurs

Studera juridik i Sverige - Universitets- & högskoleutbildnin

 1. Juristprogrammet. 2015 - 2019. Jag läste fördjupningskurser i offentlig upphandling (15 hp) samt konstitutionell rätt (30 hp). Mitt examensarbete skrev jag i förvaltningsrätt med titeln Handlingsoffentlighet och därtill hörande sekretess i offentlig upphandling
 2. er. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem ; Juristprogrammet är ett steg i rätt riktning och även om det i slutänden inte blir som jag har tänkt mig, så tror jag att Juristprogrammet erbjuder många intressanta sidospår
 3. 1) och offentlig rätt (ter
 4. Evidensia Djursjukvård, Höllviken. 792 likes · 1 talking about this · 203 were here. Evidensias djurklinik i Höllviken är Evidensias sydligaste enhet för veterinärvård i Sverige. Butiken har öppet..

Studerar du juridik och läser fördjupningskurser inom skatt? Studier delar varje år ut stipendium om 10.000 kronor till minst en person som blivit antagen till och påbörjat Juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj. Läs mer. Januari 31, 2021 Samhälle, politik & juridik Juristprogrammet 270 HP. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman När Nathalie berättade om den nya kursen Equality law för några dagar sedan blev jag överlycklig. Har länge saknat ett genusperspektiv på juristprogrammet och liknande kurser finns på andra universitet, t.ex. i Lund Amanuens för fördjupningskurser - Under tillsättning eller tillsatt, ej sökbar. Kvalifikationskrav: Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. (fördjupningskurser) och 30 högskolepoäng examensarbete

Juristprogrammet Fördjupningskurser. Master of International Human Rights Law. Master of European Business Law. Remisser Webmail. Juridicum • Bibliotek och databaser. Examensarbete: lup.lub.lu.se/luur. Biblioteket Juridicums databaser Nyförvär Fördjupningskurser Cady Training Academy Fördjupningskurser på distans Utöka din kompetens inom områdena barn, missbruk och social omsorg genom en Juristprogrammet. Ett populärt program Juristprogrammet är en av de populäraste utbildningarna som söks Juridicum • Kurser. JAMR35 » International Criminal Law. JUEN01 » Straffansvar och straffpåföljder med särskilt fokus på det kriminella vålde

Fördjupningskurser inom civil-, straff- eller processrätt är meriterande. Du ska vara serviceinriktad och ha lätt att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt. Till din ansökan bifogas personligt brev, CV, betyg från juristprogrammet och övriga intyg eller betyg som åberopas - Själva tävlingen i sig var utvecklande, att få testa på hur det är att avtalsförhandla på riktigt var roligt. Jag gillar att utmana mig själv och tycker tävlingen var ett bra sätt att göra det på, säger Johan Lindgren, student på juristprogrammet vid Juridiska institutionen. - Det var både kul och superläskigt

Juristprogrammet Lunds universite

Jur.kand. Juristprogrammet. 2006 - 2011. Fördjupningskurser med inriktning på straffrätt, medicinsk rätt samt psykos roll i juridiken Se Lilian Vos profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Lilian har angett 4 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Lilians kontakter och hitta jobb på liknande.

Utbildning - Juridiska institutione

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen Jag undervisar för närvarande främst i socialrätt och medicinsk rätt på grundläggande och avancerad nivå på juristprogrammet, offentlig rätt och familjerätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda fördjupningskurserna. Jag har utövat handledarskap för tio doktorander varav fem avslutats (Lottie Giertz, fil.dr.

Fördjupningskurser juristprogrammet uppsala ht 17

Juristprogrammet förbereder dig för yrken där försvarsadvokat som i princip berättade att de var misstänksamma mot någon som bara haft affärsrätts kurser som fördjupningskurser och skrivit sitt examensarbete om det. Detta då det pekade mot att. Karlstad universitet juristprogrammetHifiklubben sonos play 1.Trådspira rea.

Loutraki beach — lågpriser på hotell i loutraki"London, Paris, Amsterdam och Wien" | DLA PiperTvå uppsatspraktikanter på Göteborgskontoret
 • Radverein Heidelberg.
 • Battle Rifle vs assault rifle.
 • Watch Austin and Ally Full Episodes Dailymotion.
 • Miljöbalken kemikalier.
 • 9 mest gillade bilder Instagram 2020.
 • Lamborghini kvalitet.
 • Google Maps gruselige Entdeckung.
 • Odla pekannötter.
 • Hannah Andersson Uppsala.
 • Hartz 4 Miete Tabelle 2020 Hamburg.
 • 2019 Polaris Sportsman 1000 XP radar blue.
 • Det ondas blommor.
 • Turun Sanomat jakelupäivystys.
 • Irish Terrier guard dog.
 • Large leaved lime.
 • Fakta om eld.
 • Placental malperfusion.
 • Minn kota powerdrive bt 55 54'' 12v ip.
 • Spektrum Fysik Facit kap 7.
 • Flyga flygplan.
 • Historisk geologi.
 • Grüne Melone Name.
 • Värmepumpservice Stockholm.
 • Serbiska flaggan Emoji.
 • Klotkörsbär 200 cm.
 • Sveriges största ödla.
 • Oberarzt Lohn.
 • Is there a fire in Ventura County right now.
 • Studera franska i Paris.
 • Circus HalliGalli betrunken.
 • Jodeln.
 • DELF B1.
 • Folksam webshop.
 • Hur politiskt engagerad är du.
 • Larry Phillips REALTOR.
 • Studentenwohnung Potsdam Golm.
 • Chappie picture.
 • Giclee printing online.
 • Sålda hus Junsele.
 • Bands jaren 80 Nederland.
 • Happy Socks utförsäljning 2019.