Home

Terminskurs 4 juristprogrammet Uppsala

Terminskurs 4 Straff- och processrätt Denna termin består av studier i straff- och processrätt. I terminen ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor. Terminskurs 5 Associationsrätt och skatterätt Kursen består till drygt hälften av skatterätt och i övrigt av associationsrätt/bolagsrätt Grundnivån består av Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt 30 hp, Terminskurserna 2-3: Civilrätt 60 hp, Terminskurs 4: Straff- och processrätt 30 hp, Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt 30 hp och Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt 30 hp Pluggar du 2JJ304 Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse

Terminskurs 1: grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30 högskolepoäng, Terminskurs 2: civilrätt, 30 högskolepoäng, Terminskurs 3: civilrätt, 30 högskolepoäng, Terminskurs 4: straffrätt och processrätt, 30 högskolepoäng, Terminskurs 5: associationsrätt och skatterätt, 30 högskolepoäng UPPSALA UNIVERSITET 2010-11-25 Juridiska institutionen Terminskurs 4 Straffrätt och processrätt Hans Eklund Kursrapport avseende Terminskurs 4 Juristprogrammet Vårterminen 2010. 1. Kursens innehåll Beskrivning Terminskurs 4 omfattar 22 poäng (33 ECTS) samt innehåller straffrätt och processrätt

Juristprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Anmälan till terminskurs inom juristprogrammet. Om du studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet innevarande termin och har för avsikt att fortsätta på kommande terminskurs (T2-T6) ska du inte anmäla dig. Du blir automatiskt anmäld till nästa terminskurs Uppsala Universitet. Kurs. Terminskurs 1: Grundläggande juridisk Grade: 14 Seminarium 1 - Myndigheterna och regeringens styrning av myndigheter Seminarium 2 - Lagstiftning Tentapärm T1 juristprogrammet Tentapärm T1 Rättsfallsseminarium NJA 2013 Sammanfattning Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och. Information till dig som är antagen på Juristprogrammet 270 hp, vårterminen 2021. 12:00 välkomstföreläsning sker digitalt via Zoom länk kommer under vecka 2. Terminskurs 1, börjar den 18 januari 2021 med en digital föreläsning 13:15 Uppsala 8 december 2020

e-post maria.wieslander@jur.uu.se, administrerar Terminskurs 4, kursen Rätt och socialt arbete, RoSA, som ges inom Uppsala universitets socionomprogram samt har ansvaret för uppdatering av studiehandboken. Kursadministratör; Anna Munkhammar, tfn 018-471 26 49 e-post anna.munkhammar@jur.uu.se, administrerar Terminskurs 5 och Rättshistori Behörig är den student vid juristprogrammet i Uppsala som: vid ansökningstidens utgång klarat alla obligatoriska moment på terminskurserna 1-4 och som innan avresa klarat alla obligatoriska moment på terminskurs 5. vid ansökningstidens utgång har godkänt betyg från fyra av dessa terminskurse För att ansöka om att bli mentor ska du ha påbörjat minst terminskurs 4 på juristprogrammet. Vidare förväntas att du träffar adepten minst två gånger under terminen. Här registrerar du dig för uppstartsprogrammet VT20 som mentor! Deadline för den sista ansökningsdagen är 7:e februari

* Lärare på terminskurs 4 på juristprogrammet (straffrätt) * Lärare på terminskurs 6 på juristprogrammet (Internationell privat- och processrätt) * Lärare på Juridisk översiktskurs (JÖK) (avtalsrätt, fastighets- och nyttjanderätt, fordrings- och sakrätt, processrätt, skadeståndsrätt, och straffrätt e-post agneta.ekholm@jur.uu.se, administrerar Terminskurs 3. Kursadministratör; Maria Wieslander, tfn 018-471 20 47 e-post maria.wieslander@jur.uu.se, administrerar Terminskurs 4. Kursadministratör; Anna Munkhammar, tfn 018-471 26 49 e-post anna.munkhammar@jur.uu.se, administrerar Terminskurs 5 och Rättshistoria och allmän rättslära Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Uppsala universitet. Stängd. Denna anmälan är avslutad och går inte längre att fylla i.. Studerar juristprogrammet vid Uppsala universitet (termin 4). Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt 2JJ311 Terminskurs 2: Civilrätt 2JJ302 Terminskurs 3: Civilrätt.

Juristprogrammet - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

 1. skurs 4, straffrätt på juristprogrammet. Därutöver kan annan undervisning komma ifråga. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet
 2. skurs 4: Straffrätt och processrätt (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2JJ304 vid Uppsala universitet
 3. skurserna. Den ena av dessa ska vara en ter
 4. skurs 3: Civilrätt 2JJ303 - Uppsala Universitet - StuDocu. Reccefolder VT16 by JF Uppsala - issuu. Juristprogrammet uppsala schema in reading. Universen nummer 4 2016 by Uppsala universitet - Universen UPPSALA UNIVERSITET

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt 2JJ304 - StuDoc

Ribban har höjts till läkarlinjen, juristprogrammet och flera andra populära program på Uppsala Universitet under coronatider. 4. Juristprogrammet (21,25), VT2020 (20,47), HT2019 (20,99) 5 Amanuenser till terminskurserna 3 och 5 at Uppsala Universitet 0 . Find Jobs Jobs in Sweden Part-Time Jobs in Sweden Browse Job Categories Browse Companies Change Country Kvalifikationskrav: Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet

Sammanfattning Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt. Tentapärm T1 HT17. Universiteit / hogeschool. Uppsala Universitet. Vak. Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt (2JJ311) Academisch jaar. 17/1 Hallå allihopa! Jag skrev högskoleprovet för första gången i höstas och fick då ett resultat på 1.4. Ett helt okej resultat men jag siktar högre. Mitt mål är att iallafall få 1.5 då jag vill komma in på juristprogrammet i antingen Lund eller Uppsala Terminskurs 6 133 Prop 201516174 Bilaga 4 perioden 31 maj 201630 maj 2019 from BUSINESS MISC at Uppsala Universit Studieutskottet Verksamhet Studieutskottet bedriver den studiebevakande och studieförbättrande delen av Juridiska föreningens verksamhet. Detta innebär att det är till Studieutskottet du kan vända dig med alla problem och funderingar som rör juristutbildningen. Studieutskottets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar. Läs Juristprogrammet i Uppsala som leder till en juristexamen och omfattar 270 hp eller 4,5 års heltidsstudier. In och kika på studier.se

TentapÄrm T1 - Sammanfattning Terminskurs 1: Grundläggande

2. Juristprogrammet, Uppsala universitet (6371 sökande) 3. Juristprogrammet, Lunds universitet (6033 sökande) 4. Juristprogrammet, Göteborgs universitet (5672 sökande) Placering efter antal sökande, övriga juristprogram. 10. Juristprogrammet, Örebro universitet (4857 sökande) 24 Terminskurs 1, HT 2019 1 Lektion 1 Introduktion Välkommen till din första lektion på Juristprogrammet! Introduktionslektionen är vad det låter som: en presentation av seminariearbetet och den konstitutionella rätten samt ett första möte mellan den lärare och de stu-denter som ska arbeta tillsammans under terminen. Läraren kommer att ge en introduktion till de ämnen som ska behandlas. Jag fick idag veta att jag har kommit in i på Juristprogrammet i Uppsala. Vill gärna bli jurist men ville egentligen gå i Göteborg. - Sida 4

View Sem-13-Uppdaterat-19-mars.pdf from LAW MISC at Uppsala University. Juristprogrammet termin 4 Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt VT 2020 Signe Lagerkvist, JK Uppsala, också svårt med bostad, men har ett väldigt gott rykte om just juristprogrammet. Dock har jag förstått att det är stora tentor och mycket grupparbeten på UU. Göteborg, ligger närmre min nuvarande hemstad och vet inte så mycket mer än att man verkar ha någon europeisk inriktning på programmet (?) Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling. Under åren 2016-2019 bedriver han VR-finansierad forskning inom det utbildningsrättsliga området Epost, webb ordf@jf-uppsala.se www.jf-uppsala.se Telefon 0700908673 Adress Övre Slottsgatan 3 753 10 Uppsala Påverkansarbete Studierådet arbetar med att påverka utbildningen och förbättra den till det bättre

Hej! Hade tänkt att söka och påbörja juristprogrammet nu till våren. Mitt stora dilemma är om jag ska göra detta i Uppsala eller i Stockholm. Antagningspoängen är inga problem så handlar mer om vilket jag ska välja Litteraturlista för 2JJ311 | Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2JJ311 vid Uppsala universitet

Utbildningsplan för Juristprogrammet - Uppsala universite

Terminskurs 6 143 Prop 201516174 Bilaga 6 var skilt från båda sina föräldrar from BUSINESS MISC at Uppsala Universit jan 2020 -nu 1 år 4 månader. Uppsala Kvällsreceptionist Master of Laws (LL.M.) Juristprogrammet. 2018 - 2022. Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt - 30 hp Terminskurs 2: Civilrätt - 30 h Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell Logga in för att spara Två universitetsadjunkter på terminskurs 5 på Uppsala universitet. E-post eller telefonnummer. inklusive erfarenhet av alla nivåer på juristprogrammet, pedagogiska ledningsuppgifter inom relevanta områden samt. Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Du kan också skapa egna kanaler där flera filmer kan grupperas efter just ditt specialområde Det är full fart hela dagen men när jag kommer hem är det lugnt. Den absolut största skillnaden mellan att vara advokat och domare är nämligen att jag nu inte behöver kontrollera mina mail varje halvtimme fram till kl. 23.00 eller sitta i ändlösa telefonmöten som börjar 21.00 eller åka till Sundsvall mitt i semestern för att titta på en brusten o-ring (ni kan strunta i vad det.

Hej, Har sökt juritsprogrammet nu till hösten 2017. Fick 1.3 på HP och undrar hur stor chans jag har att bli antagen till Juristprogrammet. Har sökt i följande ordning. 1. Juristprogrammet 270 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund 2. Jur I den grupp som i första hand kommer i fråga för nominering för utbytesstudier ingår även studenter som beviljats studieuppehåll efter sjätte terminen på juristprogrammet (termin åtta) samt har godkänt resultat från terminskurserna ett t.o.m. fem. Rangordning och nominering av platser bland dessa studenter sker enligt ett poängsystem där betygen på de fem första terminskurserna.

Från 0,4 2018 och vägen till Juristprogrammet helst i Lund eller Uppsala Inlägg av amandaehrenroth » lör 27 feb, 2021 14:57 Jag tror att detta kan ge mig lite extra pepp och motivation till att få plugget gjort varje vecka Juristprogrammet omfattar 270 Termin 2 T 2 - Civilrätt 58 % av studenterna i Uppsala och slutligen 65 % av studenterna i Umeå tagit ut examen.1 Av diagram 2. ( Juristprogrammet, HT19 270 HP 100 % ) Terminskurser 2-3 Civilrätt Terminerna bildar ett sammanhängande civilrättsår med en avslutande tentamen varje

Hej! Jag undrar om någon kan vara vänlig att bedöma mina chanser att komma in på Juristprogrammet i Örebro och Uppsala. Mina meriter: Betyg: ca. 13,50 Högskoleprov: 1,3 Jag har sökt Örebro i förstahand och Uppsala i andrahand. Förra året låg HP-kvot Jag fick idag veta att jag har kommit in i på Juristprogrammet i Uppsala. Vill gärna bli jurist men ville egentligen gå i Göteborg. - Sida 1 AH ansökte om att få tillgodoräkna sig kursen förvaltningsrätt, 10 poäng, vid Umeå universitet som en del av terminskurs 6 på juris kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Den 2 februari 2006 fattade Uppsala universitet, genom kursföreståndaren på terminskurs 6 på juridiska institutionen, beslut med anledning av AH:s ansökan om tillgodoräknande

BjoArk skrev: ↑ons 10 feb, 2021 15:25 amandak01 skrev: ↑tis 09 feb, 2021 12:51 Ja man har ju hört om galna studenthistorier i Uppsala Min största önskan har så länge jag kan minnas varit att flytta till Stockholm. Men Uppsala börjar sakta men säkert . Sida 2 av 3 Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde För studerande på juristprogrammet på SU som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom juristprogrammet om sammanlagt 150 hp (om registreringen inte ska räknas i kvoten om högst 4 Lund, Umeå, Uppsala och Örebro) kan söka våra specialkurser i mån av plats och placeras i antagningsordningen.

Terminskurs 4 - studentportalen

 1. skurs 4: Straff- och processrätt (30 hp). Ter
 2. 9 T 9 - Examensarbete, 30 hp, (avancerad nivå). 1.4 Ingående huvudområden Samtliga obligatoriska och valbara kurser är i huvudområdet rättsvetenskap. Inom ramen för termi
 3. skursen på juristprogrammet anses förvärvat de kunskaper och färdigheter motsvarande halva kursen. Här återfinns examensbeskrivningen för magisterexamen
 4. skurs 2: Civilrätt (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2JJ302 vid Uppsala universitet
 5. 4 Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt VT 2020 Signe Lagerkvist, JK
 6. ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstter

Studentportalen - Uppsala universite

View Sem-12-med-lösningsförslag.pdf from LAW MISC at Uppsala University. Juristprogrammet termin 4 Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt VT 2020 Signe Lagerkvist, JK, Study Resource Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar. Program med hållbarhetsfokus. Utbildningar våren 2021. Sen anmälan till vårens program och kurser vid Campus Gotland är öppen 4) Juristprogrammet 5) Ekonomie kandidatprogrammet För de som söker in till universitetet med hjälp av högskoleprovet är samma program populärast, men med en annan inbördes ordning 2. Juristprogrammet Stockholms universitet 2 099 3. Business och Economics* Handelshögskolan i Stockholm 2 084 4. Juristprogrammet Lunds universitet 1 927 5. Ekonomie* Lunds universitet 1 518 6. Djurskötare* SLU 1 477 7. Juristprogrammet Uppsala universitet 1 466 8. Juristprogrammet Göteborgs universitet 1 313 9. Läkarprogrammet Lunds universitet 1 276 10 Jag fick idag veta att jag har kommit in i på Juristprogrammet i Uppsala. Vill gärna bli jurist men ville egentligen gå i Göteborg men de hade ingen antagning på våren. Är så gott som arbetslös så vill gärna göra något om dagarna. Kommer dock att få pendla i 1h för att ta mig till Uppsala..

Terminskurs 1, HT 2019 1 Lektion 1 Introduktion Välkommen till din första lektion på Juristprogrammet! Introduktionslektionen är vad det låter som: en presentation av seminariearbetet och den konstitutionella rätten samt ett första möte mellan den lärare och de stu- denter som ska arbeta tillsammans under terminen Jag läste på juristprogrammet i Uppsala tidigare och lyckades få betyget ba första terminen och då pluggade jag kanske 4-5 timmar per dag. Hoppade sedan av efter ett år eftersom det inte var något för mig

Kursplan för Terminskurs 5 - Uppsala universite

Hej bloggen! Nu är min uppsats om förverkande av rätten till arv och testamente inlämnad till min handledare och medan jag väntar på hans sista kommentarer innan slutgiltig inlämning 22 maj tar jag välförtjänt semester. Vi fick nyss en bloggkommentar om vi kan sammanfatta våra 4,5 år på programmet och eftersom Malin och Nathali Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala.

Forslund Organisering och Ledning - Sammanfattning - StuDocu

Juristprogrammet + extrakurser (FEK/NEK under terminerna, valfri nisch under sommaren). Det har jag själv gått och känns som att jag fått en bra bas mot många arbeten samt en bra inriktning mot lite mer kvalificerade arbeten Civilrätt 4 avslutar och läses som en del av studierna under den andra och tredje terminen, det s.k. civilrättsåret. Kursen är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot fastighetsrätt. Civilrätt 4 behandlar olika rättsliga aspekter som gäller fast egendom. Vad som gäller för lö Inom kandidatprogram i rättsvetenskap kan man ha (till en viss del) olika kurser; det kan inte garanteras att du eller ngn annan kan få juristexamen den vägen vänd dig till studievägledare på juristprogrammen men tyvärr kan du få svar att du måste komma in på juristprogrammet och sen ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning och då blir framflyttad till termin 7 på juristprogrammet Utbildningens struktur är baserad på en uppdelning på en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt

Vanliga frågor - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

 1. Juristprogrammet: 21.40 (HP 1.5) Förskollärarprogrammet - UU-P4000: 14.39 (HP: 0.30) Ekonomie kandidatprogram: 21.04 (HP 1.50
 2. Juristprogrammet populärt. 4 869 personer sökte till juristprogrammet i Uppsala som har 290 platser, vilket gör utbildningen till den näst populäraste i hela Sverige
 3. st nio ter
 4. en år 2017 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.21 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA
 5. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder särskilt goda förutsättningar för dig som vill studera kommersiell juridik med socialt ansvar. Då kan lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning vid Uppsala universitet vara något för dig.... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala
 6. 4. Karolinska institutet (88,1%) Jurister 1. Göteborgs universitet (91,1%) 2. Umeå universitet (90%) 3. Stockholms universitet (87,7%) 4. Uppsala universitet (87,4%) 5. Lunds universitet (84,1%) Ekonomer (kandidatexamen) 1. Göteborg universitet (81,0%) 2. Stockholms universitet (77,8%) 3. Södertörns högskola (77,4%) 4. Uppsala universitet (77,0%) 5
 7. 5/4, 4/10, 8/12. Skolan är stängd 20/12 2021 - 9/1 2022. Lektionstider. Måndag till fredag 9:00 - 13:15 + tisdag och torsdag 14:00 - 16:00. Skolan. A.L.C.E. (Accademia Lingue e Culture Europee) grundades 1999 och ligger i en historisk fastighet centralt i Bologna, nära stadskärnan och Bolognas största park, Margherita

Nytt verktyg för digitala möten Nu har du som medarbetare och student vid Uppsala Bättre seminarier med skärmfritt Tre terminer efter att delar av juristprogrammet UNIVERSEN 4 — 2019. Vårterminen år 2014 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA Kurser vid Uppsala universitet. Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Uppsala universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss att fylla på listan genom att tagga ev böcker som saknas till din kurs. Klicka på kursnamn eller kurskod för att se aktuell litteraturlista 1. Juristprogrammet, Stockholms univeristet - 6.096 sökande. 2. Juristprogrammet, Uppsala universitet - 5.475 sökande. 3. Läkarprogrammet, Karolinska.

 • Koko clock.
 • MENA region countries.
 • Köpa färska Aloe vera blad.
 • San Fernando Gran Canaria.
 • Battleship 2 movie.
 • Weather New York, ny usa.
 • Imresize MATLAB.
 • Japan Photo Sandvika.
 • The Sims 3 Supernatural code.
 • Babblarna Gosedjur Stor.
 • Nordic Energy Audit.
 • Hyra ut möblerat hus.
 • Solardachziegel.
 • Janome Easy Jeans recension.
 • EMG undersökning smärta.
 • De Tre små grisarna namn.
 • Fredrik Virtanen Aftonbladet.
 • Arena united world wrestling.
 • Prambachkirchen Firmen.
 • Skruv till staket ribbor.
 • Diario Madrid.
 • NRK 3 tablå.
 • MTB ruter Hahnenklee.
 • YouTube out of sync on TV.
 • Frauenhaus freie Plätze.
 • MSPA Camaro problems.
 • Tennessee förkortning.
 • Unlimited ammo csgo command.
 • Swords and Sandals top.
 • Stearinsyra köpa.
 • Skanska Svedala.
 • OneMed Guide kundservice.
 • Mover Komplettpaket.
 • Kalksten känsligt.
 • Spinnerigatan 6 Jönköping.
 • Komradio 446 MHz.
 • Industriteknik jobb.
 • Ansluta Logitech tangentbord k520.
 • Eutektoid.
 • Bedrift.
 • Bosse Äntligen hemma.