Home

Studera i Åbo

Våra utbildningar Åbo Akadem

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss Förutom kandidat-, magister- och doktorstudier erbjuder Åbo universitet även ett mångsidigt urval andra möjligheter, som yrkesinriktad tilläggsutbildning, kompletterande studier, fortbildning och utbildning i ledarskap, samt öppen universitetsundervisning, som är tillgänglig för alla oberoende av deras grundutbildning

I Åbo studerar 40 000 studeranden vid sex höskolor. Välkommen med och följa vad som händer in Finlands bästa studiestad Välkommen till ÅA för att studera! Din studietid inleds med studieorientering v. 35 (24-28.8.2020). Målsättningen med det inledande programmet är att du skall få en helhetsbild av dina studier och få möjlighet att bekanta dig med din studiemiljö. Vi vill att ge dig den bästa starten på studierna genom att erbjuda det du behöver veta för att komma. 6 orsaker att välja Åbo; Studerandes favoritplatser i Åbo; Studera i Åbo; Service och livet i Åbo. Bostäder för studerande; Kollektivtrafik och campusområde; Evenemangens och kulturens stad; Fritidssektors studieförmåner; Motion och friluftsliv; Studentföreningar i Åbo; Hälsa och välfärd; Student lunch; Study in Turku -mässan. Över 70 coronafall bland internationella studerande i Åbo - befogenheter för att begränsa rörelsefriheten ska utredas. Situationen är mycket allvarlig Över 70 utbytesstuderande har insjuknat i covid-19 i Åbo, och åtminstone 200 personer har blivit exponerade för smittan. Situationen är mycket allvarlig, enligt Åbo stad

Åbo Akademi antog ny strategi – bildning, hållbarhet och

Åbo universitet Turku

 1. Bekanta dig med Åbo yrkesinstitut. Prensentation av utrymmen och studier vid Åbo yrkesinstitut, handel och data. Hos oss kan du studera till merkonom eller programutvecklare, båda examen ger goda möjligheter att studera vidare t.ex. i yrkeshögskolor
 2. Helsingfors, Wasa och Åbo - Upptäck Finlands studentstäder. Helsingfors, Finlands huvudstad är landets kommersiella centrum med 1,1 miljoner invånare. Här trängs caféer, butiker, restauranger, musikscener, biografer och nattklubbar med varandra och skapar en myllrande storstad. Med andra ord ett perfekt val för en internationell student
 3. Du som vill bygga på en tidigare examen kan direkt söka in till Åbo Akademis magisternivå. Hos oss får du studera det du brinner för i en internationell och tvärvetenskaplig omgivning med aktivt studieliv. Magisterstudier utvecklar ditt analytiska tänkande och din förmåga att bearbeta komplexa helheter
 4. Turun ammattikorkeakoulu - Åbo yrkeshögskola är en inspirerande organisation av sammanlagt 10 000 experter. Du kan också ingå i den gemenskapen via de över 60 ansökningsmål som finns i gemensamma ansökan varje vår och höst, eller genom öppna yrkeshögskolan.Hos oss kan du studera inom kulturbranschen och den kreativa branschen, teknik, hälsovård och inom det sociala område
 5. I Åbo har studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg sin mottagning i Tryckerihuset, Biskopsgatan 19 / Gezeliusgatan 2. Tfn 02-215 4691 E-post: studiepsykolog@abo.fi. I Vasa har studiepsykolog Daniel Ventus sin mottagning i Academill, rum F429, Strandgatan 2. Mottagning oftast på torsdagar och fredagar. Telefon: 046-921 61 21
 6. eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen; göra en praktikperiod utomlands; delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande; fungera som tutor och kontaktperson för inkommande utbytesstuderande
 7. Kyrkovägen 13, 20540 Åbo Hovrättsesplanaden 15 C, 65100 Vasa. Studerandehälsovården för högskolestuderande från 1.1.2021. Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA

Studiestad Åbo Turku

Aboa Mare, Åbo Åbo som studieort. Åbo är en utbildningsinriktad storstad med över 40 000 studerande, studielivet i staden är livligt och har många traditioner. Åbo är ett utmärkt val av studiestad - här finns storstadens fördelar med brett utbud av aktiviteter men samtidigt har staden behållit en småstadskänsla En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Internationalisering. Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

Välkommen på studieorientering! Åbo Akadem

Nu kommer Åbo universitet att tillföra nya utbildningar inom maskin- och materialteknik. Samtidigt ska samarbetet mellan de fyra högskolorna i Åbo löpa allt smidigare. 201 Studerande kan också få internationell erfarenhet genom att delta i olika projekt, examensarbeten och intensivkurser utomlands som ordnas i samarbete med utländska partnerhögskolor. Även på hemmaplan kan studerande delta i internationell verksamhet genom kurser och projekt med deltagare från utländska samarbetshögskolor Hej studerande i Åbo! Hamnade du i coronakarantän? SHVS erbjuder samtalsstöd på vardagar ända till 1.4.2021 kl. 10-12 från telefonnumret 046 710 6132. Studerande kan besöka coronabekämpningsbussen vid Hallis (adressen Gregorius IX väg 8) på vardagar kl. 9.30-11.00 Registrering av studerande handhas på studentexpeditionen i Gripen, vid Åbo Akademi i Vasa (Strandkvarnen) och vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens kansli. Intyg, blanketter m.m. fås på dessa ställen. Frågor angående studieärenden kan sändas per e-post till studinfo@abo.fi Du kan studera kurser vid Öpu för att prova på vad du kunde vara intresserad av att studera i framtiden, eller också kan du ansöka om en studieplats med hjälp av kurserna via Öpuleden. Öpus kurser arrangeras i samarbete med respektive ämne vid Åbo Akademi och motsvarar de kurser som ges inom universitetets examensutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning i Åbo

Nya coronafall bland internationella studerande i Åbo

Spårningsarbetet kring smittklustret bland studerande pågår fortfarande och har fått ökade resurser. Antalet konstaterade coronafall bland utbytesstuderande i Åbo är nu uppe i 100, meddelade staden på fredagen. Ytterligare cirka 160 studerande har exponerats för smitta. Spårningsarbetet pågår fortfarande, och har fått ökade resurser Att studera vid folkhögskola Folkhögskolorna kan erbjuda grundläggande utbildning, utbildning på tionde klasser eller gymnasiestudier eller andra allmänbildande folkhögskoleutbildningar. Vid en del folkhögskolor kan man också avlägga yrkesinriktade examina eller delar av dem. En ny folkhögskoleutbildning för läropliktiga inleds hösten 2021 (Folkhögskoleår för läropliktiga) En kommentar: Studerande i Åbo möts på virtuella sitsar och kaffeträffar - isolationen tär på motivationen Göran Ek skrev 22.04.2020 - 11:28 Kan bara med (skade)glädje säga till de extroverta att välkommen till de introvertas vardag och hur det kan kännas att måsta vara social och extrovert fast tvärtom Pedagogiska studier för lärare. Vid universitet och yrkespedagogiska högskolor kan du studera till lärare inom olika utbildningsformer. Du kan studera till lärare inom småbarnspedagogik eller till klasslärare vid de flesta universitet. Behörighet som yrkeslärare kan du få vid yrkespedagogiska lärarhögskolor och vid Åbo Akademi

Åbo ordnar mathjälp till studerande i karantän - polisen har utlovat handräckning till staden. Munskyddskrav råder i kollektivtrafiken i Åbo och det försämrade smittläget gör att alla skolelever nu uppmanas bära munskydd, även de i de lägre klasserna Företagsekonomiutbildningen i Åbo vill stärka företagandet inom högskolan och kommer därför att ordna en sk. Accelerator under våren, en åtta veckors verkstad där Noviastuderande i Åbo med en affärsidé får stöd i att utvecklas mot entreprenörskap. Acceleratorn har väckt stort intresse[

Åbo stad ska också reda ut hur man kan stöda de studerande som nu är i karantän i vardagen, som matleveranser. Träffa inte andra människor Då man beaktar antalet som redan nu konstaterats vara smittade kan totalantalet smittade vara några hundra, upattar Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ÅU 28.09.2017 00:00. Projektet Apex vid Åbo universitet har öppnat en testsajt där studerande kan idka självstudier om mental hälsa. Projektet - som handlar om medvetenhet, förebyggande och att tidigt sätta in åtgärder vid problem - vill bland annat undersöka hur tjänsten påverkar studerandenas förmåga att läsa av sin mentala hälsa och söka hjälp De individuella studieplanerna förverkligas vid Åbo Akademi genom verktyget MinPlan. I Anvisningar för studerande i Undervisningsprogrammet för läsåret 2007-2008 står följande om MinPlan: Alla som studerar enligt den nya modellen (Bolognamodellen) skall göra en personlig studieplan Katedralskolan i Åbo. är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Åbo. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. I dagsläge, läsåret 2020-2021, har Katedralskolan ca 280 studerande och 20 lärare. Katedralskolan i Åbo är känd för sin högklassiga undervisning och hör till de.

Åbo Akademi är ett universitet med vetenskapliga institutioner och servicefunktioner inom många olika vetenskapsområden. Ekonomiska biblioteket betjänar forskare och studerande vid akademin. Det är fyra institutioner vid fakulteten som gemensamt svarar för utbildningen, nämligen:. Helsingfors har, precis som Åbo, ca 5-6 % svenskspråkiga invånare. Staden är alltså tvåspråkig och alla finskspråkiga studerar svenska i skolan. Mång har dock inte möjlighet att öva sin svenska och har kanske hunnit glömma den efter sin skolgång. Därför föredrar många att tala engelska med svenskspråkiga, samtidigt som det.

Alumnprofilen: Fred Wilén | Åbo Akademi

Av dem studerar flera i ASA-huset i Åbo. Foto: Sanja Honkanen Skoog. Bild. Andelen som studerar i Finland ökar Av ålänningarna som i dag studerar utomlands studerar 62 procent i Sverige och 33 procent i Finland, enligt statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub).. Studerande som blivit smittade eller exponerats för smitta är fortfarande i isolering och karantän. Karantänerna fortsätter, och karantäntidens längd bedöms individuellt enligt situationen. Åbo stad har sörjt för studerandenas välbefinnande, och bland annat levererat matkassar och hygienartiklar till de isolerade studerandena En del studerande är inskrivna vid både ÅA och Åbo universitet (TY) eller Åbo handelshögskola (TSE). Åbo Akademis Studentkår har ett avtal med de båda andra Åbokårerna om att dubbelinskrivna studerande bara betalar en kåravgift. Dessa skall naturligtvis trots det skriva in sig vid båda högskolorna Björklund beskriver Åbo som en jättemysig stad, och får medhåll av 20-åriga Olivia Sjölund som också börjar studera engelska vid Akademin. Sjölund är bördig från Jakobstad och hennes mamma har studerat i Åbo. - Jag hoppas få en lärorik studietid och en upplevelse som skiljer sig från småstadslivet

På en grundkurs i kvinnovetenskap som arrangerades för ett antal år sedan fanns läraren i Sydafrika och studerande i Österbotten, New York, Helsingfors och Åbo. När man studerar på nätet är det viktigt att tekniken fungerar så att man kan koncentrera sig på lärandet De tycker att det är extra roligt att träffa vänner som inte studerar i Åbo då Glöggrundan ordnas. Vädret bara skrattar de åt. — Det hör till att det ska regna på Glöggrundan! Första krogstoppet för dem blir troligen Portti, dit de tror att de flesta kommer att gå först

Över 70 coronafall bland internationella studerande i Åbo

Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad Konst och kultur öppna undersidor för sidan Konst och kultur › Bildkonstnär (YH), bildkonst Bildkonstnär (YH), fotografering Formgivare (YH), grafisk design Formgivare (YH), inredningsarkitektu Studentkåren förvaltar i Åbo ett antal bostäder som hyrs ut i första hand till studerande vid Åbo Akademi. Vi har 44 bostäder i studentboendet Tavasthem i Kårhuset. Förutom dessa har studentkåren också några enskilda lägenheter runt om i Åbo Studera vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Läsåret 2019-2020 erbjuder vi kurser inom ungdomsvetenskap och hälsokunskap. Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni. Nu ska livet i stadsdelen Port Arthur i Åbo studeras och dokumenteras. Åbouniversiteten ordnar en ny kurs vars syfte är att dokumentera vardagslivet och boendet i den välkända stadsdelen. Niklas Huldén, universitetslärare i Kulturanalys vid Åbo Akademi berättar mer om projektet. Redaktör: Maj Lundströ Incidensen i Åbo, alltså antalet smittade per 100 000 invånare under två veckor, är nu över 400. Under förra veckan konstaterades 403 nya smittfall i staden. I siffrorna syns det stora smittkluster bland utbytesstuderande som upptäcktes förra veckan. Över 80 studerande har smittats, och fler fall upptäcks

Åbo yrkesinstitut Turun ammatti-instituutt

Utbildning i Finland - Studentum

Studera hos oss Åbo Akademi - Startsida Åbo Akadem

Fredagen 11.12 höll Åbo Akademis studentkår konstituerande möte för verksamhetsåret 2021. Kårfullmäktige valde Jonatan Wikström, vice ordförande för Åbo Vasa socialdemokratiska studerande (ÅVSS), som medlem i studentkårens ekonomidirektion. Ekonomidirektionen sköter om kårens affärsverksamhet för att ekonomiskt stödja den ideella verksamheten samt för att erbjuda service. Ekonomiutbildning i Finland - Jämför din utbildning nedan. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att..

”När jag lärde mig svenska började jag förstå att det

Från studerande till lärare Efter att Hemberg hade avklarat sin avhandling pro gradu fick han en förfrågan av professor Marko Joas om han kunde hålla kursen Etik i offentlig förvaltning, eftersom Hembergs huvudsakliga intresseområde inom offentlig förvaltning är tjänstemannaetik Vad kan man studera på Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia? Hur ser studierna ut? Vilka möjligheter finns efter studierna? Allt detta får du veta mera om i våra utbildningspresentationer. PÅ KOMMANDE. Studerandeporträtt. Alina Torbunova. Utbildningslinjen för informationsteknologi

Vårens andra gemensamma ansökan var framgångsrik för Åbo. Högskolorna tog emot ett rekordantal ansökningar. Enligt preliminära uppgifter sökte sammanlagt över 53 000 personer till Åbo Falsk förväntning 2: Att studera betyder att man sitter på föreläsningar. Falsk förväntning 3: Efter språkstudierna blir man antingen lärare eller så har man svårt att hitta jobb. Ha så kul med SIV, lycka till med ditt studieval och hoppas vi snart får se dig vid ÅA

Åbo yrkeshögskola Turku

Studerande som har inlett sina studier hösten 2020 eller tidigare följer läroplanen från 2016 (GLP 2016). Om läroplanerna skiljer sig på någon punkt nämns det i texterna. Vi håller på och uppdaterar innehållet. GLP 2016. Katedralskolan i Åbo Gamla Stortorget 1 FIN-20500 Åbo. Tfn: +358 40 8098210 (kansliet) +358 40 1713889 (rektor Katedralskolan i Åbo. är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Åbo. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. I dagsläge, läsåret 2020-2021, har Katedralskolan ca 280 studerande och 20 lärare

Studiepsykologen Åbo Akadem

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt finländskt universitet i Åbo, Finland.Det är världens enda helt svenskspråkiga högskola utanför Sverige med mer än en fakultet.Det grundades år 1918 och har idag fyra fakulteter: fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för naturvetenskaper och teknik, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt fakulteten för. Datateknik hörde i högstadiet till Maxemilian Grönbloms favoritämnen. Det ledde till datanomstudier vid Axxell och har fått fortsättning i form av studier vid Åbo Akademi. Maxemilian Grönblom, eller Maki som han kallas, utexaminerades från Axxell våren 2018 och går nu första året vid Åbo Akademi där han studerar datavetenskap Lärarkåren hösten 2020 PERSONAL. Rektor: Marianne Pärnänen. Tfn 040 1713889. Biträdande rektor: Lena Malmio.Tfn 040 1907008. Studiehandledare: Inka Halkivaha, som bl.a. sköter om ansökningar om studiestöd. Tfn 040 1385 299. Skolpsykolog: Fanny Lindfors, på plats måndag-onsdag.Tfn 050 310162

Studera marknadsföring eller redovisning - bli tradenom i Åb

Missionskyrkan i Åbo - En svenskspråkig evangelikal församling som verkat i Åbo sedan 1883 Grupp 40 000, som representerar alla högskolestuderande i Åbo, publicerade igår sitt nya kommunalpolitiska program.Det baserar sig på en enkät som gjordes förra våren, som nästan 3000 studerande svarade på. Tanken bakom projektet är att göra Åbo till en även bättre och mer lockande stad att studera, leva och bo i

Studenthälsan Åbo Akadem

Sedan 1926 har Österbottniska Nationen sammanfört studerande vid högskolorna i Åbo. Med över 200 medlemmar är vi i dag den största och äldsta nationen i Åbo. Verksamheten är bred och mångfärgad med program för studerande, alumner och abiturienter. Bli medlem du också Studerande i Åbo firar vappen med Instagram tävling. Kemistklubben och Datateknologerna ordnar tillsammans en Instagram tävling med 3 fina priser på vappen den 30.4.. För att delta i tävlingen ska du som medlem posta en bild/story på hur du firar denna speciella valborg

Åbo - Axxel

Utlåtande om förslag till tillgänglighetsplan för Åbo Akademi | Statement on the proposal for an accessibility plan for Åbo Akademi University axel 2021-02-10T10:43:11+02:00 10 februari, 2021 | Åbo Akademi är i processen av att skapa en tillgänglighetsplan, planens mål är att ge till stöd till studerande och personal för att uppnå tillgänglighet vid Åbo Akademi Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi håller på med något som heter Notch som handlar om hur celler pratar med varandra, alltså en signalräcka som är ett kommunikationssystem för cellerna. Och nu får Cecilia Sahlgren direkt säga något mer om vad det här på riktigt handlar om Studera vidare vid Åbo Akademi . Efter att ha avlagt minst 60 sp vid Öppna högskolan kan du söka in via den s.k. öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet. Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna Vad kan man studera vid universitet? Det finns sammanlagt 14 universitet i Finland. Svenskspråkiga universitet är Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan. Det finna tre tvåspråkiga universitet i Finland med en del utbildningar på svenska, dvs

Östersjöforskare från Åbo Akademi i Finlands naturpanelStyrelsen för Åbo Akademi | Åbo Akademi

Nyheter Lyckönskningar till alla som har fått studieplats och välkommen att studera i Åbo Studerande vid Åbo yrkesinstitut assisteras nu av den virtuella björnen Aulis på utbildnings- och vandrarhemsfartyget Bore i Aura å. Ombord finns flera olika platser med uppgifter, videor och allmän information - så kallad förstärkt verklighet (augmented reality, AR) Tiotals studerande hemlösa efter brand i Åbo: Det rykte från golvet Henrik Wallen och 50 andra studerande bor på Tavasthem som sitter ihop med Kåren. De fick komma och hämta de viktigaste ägodelarna på söndagen, men det är ännu oklart när de får återvända hem Till Åbo tar tågresan lite under två timmar och tågen går varje eller varannan timme. Det går också tåg direkt till Åbo hamn, där du kan ta färja till Mariehamn eller Stockholm. Tåg mellan Helsingfors och Tammerfors går flera gånger i timmen och tar mellan 1,5 och två timmar Den studerande kommer att ha nytta av det mod och den kunskap som den har fått under året till vad den än börjar med i framtiden! Foto: Pette Rissanen Utbildning/Studier. Utbildad magister i teaterkonst från Teaterhögskolan i Helsingfors. Freelance skådespelare, bosatt i Åbo

 • Bilder Kommunion Symbole.
 • Norrsken idag.
 • Keto diet food list.
 • Amerikas äldsta stad i nicaragua.
 • Hessisches Naturschutzgesetz.
 • Torktumla trasmatta.
 • Stora Holm.
 • Hur hittar man förlagsort.
 • Min e post fungerar inte.
 • Opportunist bakterie.
 • HSV Logo schwarz weiß.
 • Kan inte plugga.
 • Neontetra gravid.
 • Irish Times Sweden.
 • CityCube Berlin Plan.
 • Hazel eyes procent.
 • Medium Västmanland.
 • Officially meaning in malay.
 • O movie Analysis.
 • Självvattnande kruka.
 • Restaurang nära spira jönköping.
 • South Park Fractured but Whole sequel.
 • Selbstklebende Folie Wand.
 • San Fernando Kalifornien.
 • DIY belt grinder.
 • Bundesliga schiedsrichter 2020/21.
 • Kan man bli nunna om man har barn.
 • Michael Egan net worth.
 • Sök och spårhundar.
 • Alexander Pärleros MMA.
 • Skänninge församling.
 • Halal KFC Copenhagen.
 • Polariserat synonym.
 • 3 Zimmer Wohnung Duisburg Süd.
 • Osteokondrom barn.
 • Jamie Oliver stekpanna med lock.
 • Weimarer Klassik Historischer Hintergrund.
 • Virka mormorsrutor grytlapp.
 • Amerikansk ginseng.
 • Kylie Jenner worth.
 • Folksam ömsesidig sakförsäkring.