Home

Parkeringsregler

Regler för parkering & stannande - Körkortsteori Trafik

Generella regler. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen. Undantag: Om vägen är enkelriktad, eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnsspår på höger sida, får parkering ske på vänster sida av vägen. Parkering och stannande ska ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Stockholms stad. Parkeringsreglerna skiljer sig åt beroende på vilket fordon du vill parkera. Här kan du läsa om de olika reglerna, se var i staden du kan parkera ditt fordon samt när parkeringsförbud råder på olika platser Parkeringsregler. Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. De lokala bestämmelserna utmärks normalt med vägmärken

Parkeringsregler - Stockholms sta

 1. Detta innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering. Obs! Om du parkerar på en fredag och tänker stanna över helgen får du måndagen på köpet. Dvs, du behöver inte flytta bilen förrän klockan 24:00 på måndags kvällen
 2. ), annars riskerar du att få en kontrollavgift. Med tyngre gods räknas t.ex. tunga matkassar
 3. För tvåhjuliga mopeder i klass 1 (även kallade EU-mopeder) gäller samma parkeringsregler som för motorcyklar. Se informationen ovan. Mopeder med fler hjul (till exempel mopedbilar) ska du parkera enligt de regler som gäller för till exempel bilister. Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper

Villkor för parkeringsplats Bilplatsen upplåtes i befintligt skick. Nyttjanderättshavaren får inte utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär Taxeområden och avgifter. Kostnaden för din parkering beror på var och när du vill parkera Parkering tillåten högst 24 tim. Helgfria vardagar, dygnet runt. All övrig tid gäller fri parkering. Förklaring: En P skylt utan tilläggstavla innbär fri parkering i högst 24 tim helgfria vardagar med det menas att man har 24 timmar att parkera, under röda dagar och dag innan röd dag dras ingen av dessa timmar av Felparkering. Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel. Avgiften varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till. På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat

Parkering.org - Parkeringsregle

Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som tas fram och fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur . Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov, men utgår ifrån den övergripande inriktning som anges i styrdokumentet Borås Stads riktlinjer fö Parkering och parkeringsregler. I Nynäshamn och Ösmo gäller tidsbegränsad parkering eller datumparkering. På de flesta ställen parkerar du avgiftsfritt med parkeringsskiva. Det går inte att förboka parkering Däremot kan man söka dispens från gällande parkeringsregler i samband med exempelvis en flytt. Kontakta gärna kommunens kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 för mer information. Lastplats. På en lastplats får man endast stanna för att lasta eller lossa stora eller skrymmande föremål Parkeringsregler..2019. Trångt.. Föreningen förfogar över 86 stycken garage och 59 stycken p-platser. Till varje bostad tillhör ett garage och ett parkeringstillstånd. P-platserna utomhus disponeras vid behov, max 6 tim

Det finns parkeringsregler i obestämd form. Med ovanstående menas att det finns många olika regler, beroende var man parkerar. På allmän plats (som ägs av kommunen) finns det kommunala regler. Dessa regler beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun, och skiljer sig från kommun till kommun. På privat mark, så gäller avtalslagen Parkeringsregler Bestämmelser om parkering finns i trafikförordningen och genom lokala trafikföreskrifter . Här kan du hitta information om parkeringsregler och bestämmelser om parkering i Eskilstuna Här kan du läsa om några av de parkeringsregler som finns i kommunen. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel

Körkortsteori. Här kan du läsa om dom mest grundläggande ..

Antalet parkeringsplatser och lokaliseringen av dem i bostadsområden och verksamhetsområden har stor betydelse för valet av färdmedel och störningar från trafiken Parkering kan ske på kommunal mark på gata eller torg (offentliga parkeringsplatser) och på privatägda parkeringsplatser exempelvis på en bostadsparkering eller i ett parkeringshus och detta styrs utifrån två helt separata regelsystem för parkering.. Man ser enklast skillnad på en kommunal markyta och en (privat) tomtmarksyta genom att det på tomtmarksytan skall finnas en så kallad. Gårdsparkering kommer vara tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon. Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. T.ex. för hantverkare, och dylikt som behöver parkerat utanför dörren. För att söka särskilt parkeringstillstånd kontakta styrelse eller vaktmästare

Om inget annat anges på vägmärken får fordon parkera på allmän plats under högst 24 timmar i sträck på vardagar. Detta gäller inom tättbebyggt område där inga andra särskilda parkeringsregler gäller Tips! Trafikregler för en specifik adress/område hittar du på Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Du som bilägare har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller där du parkerar ditt fordon. Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Boendeparkering. 2 kronor per timme; 50 kronor per 7 dygn; 200 kronor per 30 dyg

Några generella parkeringsregler. Inom tättbebyggda områden i hela kommunen får man lov att parkera sitt fordon under maximalt 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng Kommunen har cirka 2 000 parkeringsplatser i Södertälje. Det är parkeringsenheten som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark. Här hittar du information bland annat om hur du ansöker om tillstånd för boendeparkering, hur du betalar för din parkering och vad som händer om du glömmer att betala 1. Endast Bostadsrättsföreningen (Brf) Svedjelandet 1 's medlemmar eller hyresgäster får inneha en parkeringsplats. 2. För att få en parkeringsplats måste medlemmen/hyresgästen inneha ett motorfordon såsom bil, lätt lastbil eller motorcykel. Andra slag av fordon eller enbart förvaring av tillhörigheter tillåts inte Här finns information för pendlare, besökare och turister om parkering i Kalmar innerstad samt ställplatser för husbil. För dig som bor inne i Kalmar finns information om boendeparkering

Parkeringsregler - hsb

Det är i allmänhet gratis att parkera på Lidingö. Om du överträder rådande parkeringsregler och parkerar felaktigt får du betala en avgift för det. Så överklagar du din felparkeringsavgift. Om du felaktigt fått en felparkeringsavgift kan du överklaga den. Du kan skriva till polismyndigheten Några generella parkeringsregler. Inom de tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under maximalt 24 timmar i en följd på kommunal gata eller parkeringsyta om ingent annat anges med en tilläggstavla. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng Herunder følger de parkeringsregler, der som oftest dækker et boligområde. Vær opmærksom på, at en parkering er lig med enhver hensætning af bilen. Parkér ikke foran udkørsel fra boliger, cykelstier, fortove mm. Du må heller ikke parkere foran indkørsel til eget hus Parkeringsregler Parkeringsregler Lättläst Hur parkering kan regleras beror på om det är allmän platsmark eller kvartersmark. I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Av.

Parkeringsregler, lathund Helsingborg

 1. Parkeringsregler. I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, som är utmärkta med vägmärke. På Transportstyrelsens webbplats hittar du mer information om parkeringsregler
 2. I følge færdselsloven parkeringsregler, så er der forskel på standsning og parkering, og dette kan ses på færdselstavler. Hvor man ikke må standse, må man automatisk heller ikke parkere. Hvor du ikke må parkere, kan du godt have mulighed for at standse
 3. Hur parkerar man vid datumparkering? I denna video så förklarar vi reglerna kring datumparkering och hur man ska tänka när man ska parkera. Vi går igenom all..
 4. I Strängnäs kommun är det avgiftsfritt att parkera, förutom i anslutning till Resecentrum. I Mariefreds och Strängnäs centrala delar måste du använda en så kallad p-skiva för att ange din ankomsttid
 5. I Varbergs kommun får du parkera helt gratis på kommunala parkeringar! Vi tillämpar parkeringsskiva som du kan köpa på bland annat Turistinformationen och i många affärer
 6. Parkering på avgiftsfria platser är tillåten för hyresgäster eller besökare till våra hyresgäster under maximalt 48 timmar. Uppställning av avställda fordon som ej är i drift, fordon som ej är skattade eller har genomgått godkänd besiktning är inte tillåtet. Uppställning av husvagnar och släpvagnar är inte tillåtet

Regler för p-plats i en bostadsrättsförening (brf

 1. Her kan du finde henvisninger til de love, regler og vejledninger, der gælder for parkering i Københavns Kommune
 2. Tolkning parkeringsregler. Startad av sjorog65; Startdatum 22 Februari 2019; 1; 2; 3; Nästa. 1 av 3 Gå till sida. Ok. Nästa Sista. sjorog65 HBK Medlem. Inlägg 93 Kommun Uppsala HBK-Nr 27139 Medlemskap 2021 22 Februari 2019 #1 Jag skulle behöva hjälp att tolka nedanstående p-regler
 3. PARKERINGSREGLER INOM GILLSÄTRA. Parkering inom Gillsätra är endast tillåten på anvisade platser: I garagen. På markerade platser på de två parkeringsplatserna på området. På markerade platser längs infartsvägarna på baksidorna B- och C-längorna. Utomhusparkeringen är avgiftsbelagd
 4. Parkeringsregler Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. De lokala bestämmelserna utmärks normalt med vägmärken
 5. Sök på malmö.se, sökförslag kommer att visas nedanför när du matat in 2 bokstäver
 6. De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige. Svensk trafikföreskriftssamling STFS. I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera
 7. Parkeringsregler i korsning Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning. Tiometersregeln gäller även på eller innan övergångsställe och cykelöverfart

Taxeområden och avgifter - Stockholms sta

PARKERINGSREGLER Inom Vaxmora samfällighetsförenings område. Tillåtet. Parkering är tillåten för personbilar. Parkera lätt lastbil, förutsatt att den får plats inom en P-ruta. Parkering är tillåten på utmärkta P-rutor på våra åtta parkeringsområden. EJ Tillåtet. Att parkera tung lastbil, husvagn, husbil och släpvagn Parkeringsregler Gården. P-förbud gäller på gården inklusive cykelparkeringen och gäller samtliga motorfordon (bil, mc, moped). Överträdelse beivras, bevakning sker genom rondering av entreprenör, för tillfället Q-park Brf Brofästet 1 Parkeringsregler Föreningen har totalt 98 parkeringsplatser. Av dessa hyrs 87 platser ut till medlemmar, 7 platser är reserverade som gästparkeringar, 2 platser är reserverade för hemtjänsten och 2 platser är reserverade för av/pålastning högst 30 minuter. 64 platser av de som hyrs ut til

Trygg Park Skyltförklarin

 1. Vad gäller vid parkering inom Lunna, hur många p-tillstånd kan jag få och vart kan jag stå? Detta besvaras i våra parkeringsregler. Våra parkeringsregler
 2. Parkeringsplatser. Sigtuna kommun har parkeringsplatser på allmän plats där alla kan parkera utan särskilt tillstånd. Det är alltid skyltningen på platsen som anger vilka parkeringsregler som gäller just där
 3. Här hittar du information om olika parkeringsregler samt parkeringsövervakning. Har du funderingar gällande parkering och parkeringsregler, då kan du läsa om generella parkeringsbestämmelser i skriften Stanna och parkera utgiven av Transportstyrelsen. Transportstyrelsens skrift Stanna och parker
 4. Grundläggande parkeringsregler. Parkering är endast tillåten inom markerad P-ruta på samfälld mark eller i eget garage. Fordon som är parkerat utomhus skall vara försett med giltigt P-tillstånd för samfälligheten eller parkerat enligt skyltade regler för besöksparkering.
 5. Hej, Har googlat en hel del för att försöka klura ut vilka parkeringsregler som gäller i Stockholm vid en T-korsning där den korsande gatan är enkelriktad bort från korsningen, dvs. man kan inte köra på den dubbelriktade vägen från den enkelriktade utan endast svänga av
 6. Bil och släp räknas som två fordon. Eftersom bil och släp upptar två parkeringsplatser så ska avgift erläggas för två fordon. Om ett parkeringsområde är skyltat med endast en bil-symbol vid infarten så är det inte tillåtet att parkera släp på området

Parkeringsregler - Göteborgs Sta

Parkeringsregler. År 2013 infördes parkeringsskivor i Åmåls kommun, här kan du läsa lite mer om bakgrunden till detta beslut. Såhär använder du parkeringsskivan (pdf 128 KB) . Parkering i Åmåls centrum Det är gratis att parkera på uppmärkta kommunala platser inom Åmåls kommun Parkeringsregler MC. Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og MC. Fra 1. marts kan kommunerne ikke længere fastsætte lokale regler for MC, der er strengere end udgangspunktet. Det vil bl.a. sige, at kommunen ikke kan bestemme, at en MC ikke må parkere i en almindelig p-bås Datumparkering gäller på kommunens vägar. Kontrollera och var observant på uppsatta vägmärken och skyltar (sitter uppsatta vid alla infarter till kommunen) Ja till nya parkeringsregler. Publicerad 2020-03-25. Under onsdagen tog tekniska nämnden beslut om att införa nya parkeringsregler i Enköping. De nya parkeringsreglerna ska leda till minskad trafik i centrumkärnan och därför göra det lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som verkligen behöver komma nära Information om parkeringsregler, avgifter och varför det är viktigt att parkera rätt. Kontakta oss. Vid frågor om parkering, tillstånd eller parkeringsövervakning ring Västerås stads kontaktcenter på 021-39 04 00, knappval 1 eller mejla till vasterasparkeringsab@vasteras.se

Startsiden - Nordkapp kommune

Där skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon sitter.; På och 10 meter före övergångsställe, gångbana, cykelpassage, cykelöverfart eller cykelbana.. Det är tillåtet att stanna direkt efter, eftersom de som korsar inte skyms då.; Inom 10 meter från en korsning. Så att du skymmer sikten eller vägmärken.; I en tunnel 24-timmarsregeln gäller om inte en skylt på plats säger någonting annat. Regeln innebär att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Om du exempelvis parkerar på fredag kl 15.00 så kan du stå där till natten mellan måndag och tisdag Parkeringsregler och skyltar. Hur länge får jag parkera på gatan? Om inga andra tidsangivelser finns får fordon parkeras på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen har huvudmannaskapet, eller inom vägområdet för allmän väg, under högst 24 timmar i följd

Parkeringsregler - Upa

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Inom centrala Linköping är det Dukaten Parkering som ansvarar för de större parkeringsplatserna och parkeringshusen. Linköpings kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed kommunala gator Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd

Parkering - Transportstyrelse

I centrala Kalmar finns det olika parkeringszoner. Information om de olika zonerna går att läsa om på parkeringskartan. Parkeringsautomaterna talar om i vilken zon man befinner sig vilket även står skrivet på biljetten Allmänna parkeringsregler. Alla parkeringsregler bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att: Fara uppstår; Du hindrar eller stör andra; I regel får du bara parkera på höger sida i färdriktningen

Parkeringsregler Nacka kommu

Mc-parkering. Vad gäller egentligen för MC-parkering? Hur många får stå i en ruta? Vad gäller vid P-skiva? På denna sida försöker SMC svara på de vanligaste frågorna om parkering Välkommen att parkera på Gotland. En av Region Gotlands uppgifter är att förbättra säkerheten på vägar, gator och torg. En annan är att öka omsättningen av parkeringsplatser. Detta gör vi bland annat genom att se till att du som bilist följer de parkeringsregler som gäller Vi tycker inte det är kul att utfärda en kontrollavgift men anledningen till att du har fått en är att du inte följt de regler som anges på skylten när du kör in. Det är alltid reglerna vid infarten till parkeringsplatsen som anger dess användning Under de tider som anges på tilläggstavlan är det förbjudet att parkera: - på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. - på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer Parkering kostar 10 kronor i timmen mellan klockan 8 och 17 på vardagar, utom dag före söndag och helgdag. Övrig tid på dygnet är det gratis att parkera. För att prioritera parkering för boende erbjuds en reducerad boendetaxa på 500 kronor för en 30-dagarsperiod eller 30 kronor per dag

Allmänna parkeringsregler. Alla parkeringsregler bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att: Fara uppstår; Du hindrar eller stör andra Om du parkerar eller stannar bilen på en väg i gryning, skymning eller mörker så måste du tända bilens parkeringsljus, även om du bara ska parkera eller stanna en. Boendeparkering finns för Kvarnholmen, Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Äng Dag före sön- och helgdag 09:00-14:00. Avgift vecka 24-32*: 20 kr/tim. Avgift vecka 33-35*: 20 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett. Avgift vecka 36-23: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett. Erlagd avgift gäller även där taxa B, C och E gäller

Parkering - orebro.s

Parkeringsregler Du anländer till destinationen lördagen den 31 december 2013 klockan 17:32 avser att parkera över natten och åka vidare vid 08:00 dagen efte.. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gällerfelparkering på allmän plats/ kommunens mark så kallas detta för felparkeringsavgift.Det är antingen polis eller kommunens förordnade parkeringsvakter som får utfärda parkeringsanmärkning, 5 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.Kommunens parkeringsvakter är de som uppfyller villkoren i 5 & 6 § i. Parking with Upab is simple. It is important to park correctly - read more information about road signs here Du är här: Startsidan / Parkera / Parkeringsregler / Parkera på gatan Parkera på gatan På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd

Nya parkeringsregler i Kungsbacka innerstad ARI! Från 3 februari 2020 gäller nya parkeringsregler i Kungsbacka innerstad. De nya reglerna innebär en kombination av p-skiva och avgift. Detta gäller l Gatuparkering 1 timme gratis med p-skiva 8-22 på vardagar och dag före söndag eller helgdag Vi söker just nu fler parkeringsvakter. Som parkeringsvakt hos Svea P-service kommer du att verka för framkomlighet, tillgänglighet och kontroll av efterlevnad av parkeringsregler

Bestyrelse & arbejdsgrupper – Antroposofisk KulturhusGatelangsParkering - orebroVälkommen till Brf Fullriggaren Kanalstadens webbplatsGenerelle P-reglerP-avgifter skapar bilkaos i BlackebergWPC G1 — Docking trådløs lading av mobil — Tesla Model 3P-regler - iPhone/iPad - Svenska Apps

Så här gör du. Ska du parkera max 1 timme lägger du p-skivan synlig i fönstret, inställd på tidpunkten när du parkerar, avrundat till närmaste följande hel- eller halvtimme. Om du ska parkera längre än 1 timme betalar du avgiften direkt när du parkerar, antingen med telefonbetalning eller i p-automaten BRF KVARNSKOGENS PARKERINGSBESTÄMMELSER Antagna av styrelsen den 21 november 2016, uppdaterad 9 augusti 2018 Föreningen har tre områden med parkeringsplatser. En utefter Murkelvägen och två vid husens garagesidor. Vid Parkeringsregler i Danderyd. Danderyds kommun följer de trafikdirektiv som satts av Transportstyrelsen. Du hittar alla regler för parkering och kan söka på just din gata på: Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Kontaktinformation. Kontaktcenter Danderyds kommun

 • Piaggio Ciao Ersatzteile.
 • Stendhal Syndrome.
 • Studentenwohnung Potsdam Golm.
 • Enrique Iglesias mom and dad.
 • Historischer Stadtplan Arnstadt.
 • Hotel Riviera.
 • Trockene Augenlider Hausmittel.
 • Gudereit LC 30.
 • Arduino LCD blink character.
 • Kofta Barn tjej.
 • IPhone XS Kamera Einstellungen.
 • Morgan Fairchild child.
 • Scientologen erkennen.
 • Raichu Card.
 • Dan Ekborg Nils Ekborg.
 • Traktor film youtube.
 • Paradiesfrucht Immekath adresse.
 • Terrazzo suite Palazzo.
 • Ankh kors betydning.
 • Unga mammor deltagare 2018.
 • Alexander Pärleros MMA.
 • NA Kundservice.
 • George Clooney Alexander Clooney.
 • Riva badrum själv.
 • Glitter Kläder Dam.
 • Partikelfilter diesel pris.
 • Knogjärn straff.
 • Modelschule Hannover.
 • EXIT eSHa 2000.
 • Siggesta Gård öppettider.
 • Windrose Tattoo Bedeutung.
 • Karma Automotive stock.
 • T cellslymfom icd 10.
 • Använda andras bilder på Facebook.
 • Shopping in Brussels.
 • Doodles hund.
 • Chaos reigns tattoo.
 • How to read an Astronomical Clock.
 • Lunginflammation dödsfall per år Sverige.
 • Champions League skytteliga genom tiderna.
 • Hur ofta röker ni på.